postaus-img

Sosiaalihuollon ammattioikeudet

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 19.5.2016

Vieraillessani maaliskuun alkupäivinä Valviran sivuilla törmäsin erittäin tärkeään tietoon, joka ei ole juurikaan ylittänyt uutiskynnystä: Valvira pyrkii varmistamaan sosiaalihuollon asiakkaiden saaman palvelun laatua rekisteröimällä myös sosiaalihuollon henkilöstön!

Sosiaalihuollon ammattilaisille on tullut terveydenhuollon käytäntöä vastaava velvollisuus hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä (sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi) tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä (lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja). Valviran sivuilta löytyy selkeä lista siitä, millaisin koulutuksin kunkin nimikkeen voi saada.

Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016 ja sen jälkeen ”kaikki henkilöt, jotka ovat olleet aiemmin voimassa olleiden säädösten mukaan kelpoisuusehdot täyttäviä, ovat oikeutettuja toimimaan kyseisen laillistettavan ammattihenkilön tehtävissä tai toimimaan suorittamansa koulutuksen perusteella nimikesuojattuna ammattihenkilönä siihen asti, kunnes heidän ammattioikeushakemuksensa on Valvirassa käsitelty. Oikeus toimia tehtävässä ilman laillistusta tai nimikesuojausta on voimassa kuitenkin enintään 31.12.2017 asti”.

Valvira vastaanottaa hakemuksia 1.3.2016 alkaen ja se kehottaakin työelämässä jo olevia ammattihenkilöitä toimittamaan hakemuksensa mahdollisimman pian. Valviralla on lain mukaan kuusi kuukautta aikaa käsitellä hakemus ja rekisterin luvataan olevan käytössä viimeistään 1.8.2016.

1.3.2016 jälkeen valmistuvia ammattilaisia koskee erilainen ohjeistus. Heidän tulee välittömästi valmistumisensa jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä tai oikeutta käyttää nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Vastavalmistuneet ovat oikeutettuja toimimaan kyseisen sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti siihen asti, kunnes heidän ammattioikeushakemuksensa on Valvirassa käsitelty.

Lisätietoa

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet [Julkaistu 24.2.2016, päivitetty 1.3.2016.]