postaus-img

Paralleeli-ilmiö

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 8.9.2016

Olipa kerran maa, jonka eduskunnassa aikuiset, täyspäisen kirjoissa kulkevat ihmiset käsittivät tahallaan asioita väärin, laukoivat ylimielisiä kommentteja ja nokittelivat sen minkä ehtivät. Oli myös kaupunginvaltuusto, jossa aikuiset ihmiset käyttäytyivät huonosti ja riitelivät. Oliko? Oli ja on.

On jopa jokunen yrityksen johtoporras ja kolmannen sektorin organisaatio, jossa pelataan valtapelejä ja käyttäydytään epäasiallisesti – eivätkä nämä ilmiöt ole tuntemattomia julkisella sektorillakaan. Niissä elää ikävä asenteiden ja käyttäytymisen malli, joka saattaa siirtyä hallinnosta operatiiviselle johdolle ja esimiestyöhön, ja niiden kautta muun muassa vapaaehtoisten johtamiseen ja asiakastyöhön. Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi herätä!

Liisa Nieminen on artikkelissaan Paralleeli-ilmiö työnohjauksessa kuvannut tätä tavallistakin tavallisempaa, mutta usein huomiotta jäävää ilmiötä paralleeli- eli rinnakkaisilmiökäsitteen avulla. Symmetrisestä paralleelista puhutaan silloin, kun jokin valuu organisaatiossa muuttumattomana alaspäin.

Yrityksessä henkilöstö kärsii, mutta pysyy tehtävässä elantonsa hankkiakseen – ainakin niin kauan kun vaihtoehtoa ei ole näköpiirissä. Yhdistyksessä vapaaehtoisia nonsaleeraava asenne ja huono käytös kostautuvat nopeammin. Niistä tulee yhdistykselle elämän ja kuoleman kysymys, vapaaehtoiset äänestävät jaloillaan ja toimijoista tulee pula.

Huipulla on kuitenkin ymmärrettävä, että esimerkiksi keskusjärjestöä ei ole olemassa ilman paikallisia yhdistyksiä, jota puolestaan ei ole olemassa ilman vapaaehtoisia. Se on syytä muistaa, vaikka keskusjärjestön käytävillä ei kulkisi yhtäkään vapaaehtoista.

Yhdistyselämässä, kuten muussakin elämässä eletään aaltoliikettä. Välillä menee hyvin ja välillä ilmapiirissä, yhteistyötaidoissa ja muiden ihmisten kunnioittamisessa olisi toivomisen varaa. Onneksi on olemassa myös toimijoita, jotka ymmärtävät ja osaavat kääntää negatiivisen virran sisällön vastakkaiseksi – jolloin paralleeli muuttuu asymmetriseksi.

Usein nämä muutosagentit pyrkivät kääntämään myös virran suunnan. Vapaaehtoistyön olennaiset ominaisuudet, hyväntahtoisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen, voivat silloin siirtyä paralleelina vapaaehtoistyöstä yhdistyksen hallintoon asti. Aitiopaikalla paralleelien tunnistajina ja kääntäjinä ovat vapaaehtoistyön työnohjaajat sekä vapaaehtoistyötä aidosti kunnioittavat yhdistyksen palkatut työntekijät.

Lisätietoa

Keski-Luopa, L. 2011. Työnohjaus vai superviisaus? Työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua. Metanoia Instituutti. Bookwell Oy, Jyväskylä.

Nieminen, L. 2015. Paralleeli-ilmiö työnohjauksessa. Teoksessa. Porkka, S-T. & Tenhunen, T. Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. Suomen Mielenterveysseura. Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero. 173-188.

Young, L. & Aigen, K. 2010. Supervising the supervisor: The use of live music and identification of paralell processes. The Arts in Psychotherapy. 37, 125-134.