postaus-img-thumb

Paralleeli-ilmiö

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 8.9.2016

Olipa kerran maa, jonka eduskunnassa aikuiset, täyspäisen kirjoissa kulkevat ihmiset käsittivät tahallaan asioita väärin, laukoivat ylimielisiä kommentteja ja nokittelivat sen minkä ehtivät. Oli myös kaupunginvaltuusto, jossa aikuiset ihmiset käyttäytyivät huonosti ja riitelivät. Oliko? Oli ja on.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Tahtoo, ei tahdo...

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 1.9.2016

Vuosikymmenet vapaaehtoistyössä mukana olleena muistan, kuinka hartaasti yhdistyksissä on toivottu mahdollisuutta selvittää vapaaehtoisten rikostausta. Muistan myös lukuisat asian edistämiseksi tehdyt aloitteet.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Voiko vapaaehtoistyötä johtaa?

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 11.8.2016

Vapaaehtoistyön johtaminen on usein delegoitu palkatulle työntekijälle, tietylle hallituksen jäsenelle tai yksittäiselle vapaaehtoiselle. Tehtävään nimetyn osaamista, ehtimistä tai mielenkiintoa tehtävään ei kuitenkaan aina huomata varmistaa.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Jos annat piut paut johtamisteorioille...

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 4.8.2016

...johdat luultavasti LMX-teorian mukaisesti! Leader-Member Exhange -teoria kuvaa ”selkäytimestä” kumpuavaa, hyvin inhimillistä tapaa johtaa jokaista työntekijää eri tavalla.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Hiljaisuus ja vaikeneminen työnohjausryhmässä

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 28.7.2016

Esimiehen, yksittäisen työntekijän, alaryhmän tai koko työryhmän hiljaisuus voi olla työyhteisön toimintaa ja ilmapiiriä vakavasti haittaava tekijä. Työnohjauksen tarjoamista ei kuitenkaan pidä etukäteen tuomita toivottomaksi yritykseksi.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Riskien arviointi vapaaehtoistyössä

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 21.7.2016

1.1.2003 voimaan tullut uusi työturvallisuuslaki velvoittaa arvioimaan riskit myös vapaaehtoistyössä. Valitettavan usein kuitenkin törmää yhdistyksiin, joissa koko asiasta ei ole kuultu vieläkään, 13 vuotta lain voimaantulon jälkeen.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Johtaminen ≠ demokratiaa

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 14.7.2016

Työyhteisöjen muutostilanteissa osa työntekijöistä poikkeuksetta kokee – osin aiheellisestikin – että heitä ei ole kuultu. Kokemus ei kuitenkaan aina ole suhteessa todellisuudessa käytyjen keskustelujen, tehtyjen kyselyjen, perustettujen työryhmien tai muun yhteisen suunnittelun määrään.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Vastarinta työnohjauksessa

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 7.7.2016

Vastarinnalla tarkoitetaan sitä tiedostamatonta tai tietoista toimintaa, joka estää tai hankaloittaa tavoitteiden mukaista toimintaa. Se on torjuvaa asennetta jotain ilmiötä kohtaan ja sitä esiintyy kaikkialla: ryhmässä, ohjattavissa ja ohjaajassa.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Yhteistyö omaisten kanssa

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 30.6.2016

30-vuotinen kokemukseni vanhustyöstä on opettanut, miten tärkeää yhteistyö omaisten kanssa on. Se on tärkeää paitsi vanhuksen ja omaisten hyvinvoinnin, myös henkilökunnan jaksamisen kannalta. Yhteistyön viritteleminen on aikaa ja energiaa vievää, mutta onnistuessaan erittäin palkitsevaa...

Lue lisää
postaus-img-thumb

Gerotranssendenssi – positiivisen ikääntymisen teoria

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 16.6.2016

Uppsalan yliopiston sosiologian emeritusprofessori ja vanhuustutkija Lars Tornstamin kehittämä käsite gerotranssendessi tarkoittaa ikääntymisen myötä tapahtuvaa muutosta. Sanaan ei liity uskonnollista tai metafyysistä sisältöä.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Vapaaehtoistyön työnohjaus

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 9.6.2016

Kun vapaaehtoistyön työnohjaus tulee puheeksi, esitetään usein kolme haastavaa kysymystä. Kysytään, onko vapaaehtoistyö työtä, eikö työnohjaus ole tarkoitettu vain ammattilaisille ja tarvitaanko vapaaehtoisten ohjaamisessa erityisosaamista?

Lue lisää
postaus-img-thumb

Työn hallinta ja työn hallinnan tunne

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 2.6.2016

Työn hallinta tarkoittaa työntekijän tosiasiallista valtaa, keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja työolosuhteisiin. Työn hallinnan tunne on persoonallisuuden rakenteeseen kuuluva sisäinen voimavara ja suhteellisen pysyvä yksilöllinen kyky havaita ja käyttää hyväksi tarjolla olevat tilaisuudet vaikuttaa.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Työnantaja – tuhlaa tienataksesi!

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 26.5.2016

Työhyvinvointi kannattaa myös taloudellisesti -tiedotteessaan Työterveyslaitos toistaa kulunutta mutta edelleen paikkansa pitävää fraasia: ”hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara”. Työterveyslaitos toteaa myös, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa työnantajalle jopa kuusi euroa takaisin.

Lue lisää
postaus-img-thumb

Sosiaalihuollon ammattioikeudet

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 19.5.2016

Vieraillessani maaliskuun alkupäivinä Valviran sivuilla törmäsin erittäin tärkeään tietoon, joka ei ole juurikaan ylittänyt uutiskynnystä: Valvira pyrkii varmistamaan sosiaalihuollon asiakkaiden saaman palvelun laatua rekisteröimällä myös sosiaalihuollon henkilöstön!

Lue lisää
postaus-img-thumb

Psykologinen työsopimus

Suvi-Tuuli Porkka

Torstai 12.5.2016

Psykologinen työsopimus on käsite, jonka merkityksen ja sisällön oivaltaminen keventää taakkaa monen työnantajan, tai työnantajan edustajan harteilla. Asian oivallettuaan työnantaja voi luopua työntekijöiden ”motivoinnista ja sitouttamisesta” – ja keskittyä niitä tukevan vuorovaikutuksen ja työskentelyolosuhteiden luomiseen.

Lue lisää