Anne Mikkola tekee työnohjauksia ja työyhteisösovitteluja sekä järjestää asiakkaiden tarpeisiin vastaavia, työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia. Lisäksi hän tarjoaa keskustelutukea kriisitilanteisiin joutuneille tai muuten haastavissa elämäntilanteissa oleville henkilöille.

Anne on työskennellyt monenlaisissa työtehtävissä ja työyhteisöissä. Hänellä on laaja kokemus ja ymmärrys ihmisten elämässään - sekä työssään että yksityiselämässään - kokemista haasteista. Annen sydämenasiana ovat asiakkaan jaksaminen ja psyykkinen hyvinvointi työelämässä ja arjen pyörityksessä. Annen vahvuuksia ihmisten kohtaamisessa ovat lämpö, määrätietoisuus ja huumorintaju.

Anne saa alkuvuonna 2020 valmiiksi 2,5 vuoden opintonsa kognitiivisesta lyhytterapiasta. Se on tutkitusti hyvin tehokas ja nopea tapa auttaa asiakasta muuttamaan hänelle haitallisia ajatus- ja toimintatapojaan. Anne syventää osaamistaan ja aloittaa tammikuussa 2020 KKT-psykoterapiaopinnot Tampereen yliopistossa. Lisäksi Anne opiskelee parhaillaan neuropsykiatriseksi valmentajaksi, joka antaa hänelle lisää hyviä apuvälineitä helpottaa neuropsykiatrisia haasteita (esim. ADHD) omaavien asiakkaiden selviytymistä työssään.

  • Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti, Turun yliopisto
  • MMM, Helsingin yliopisto
  • Sosionomi (AMK), DIAK
  • Työyhteisösovittelijan pätevyys
  • Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyys (TENTS EU)
  • Kognitiivisen lyhytterapian pätevyys (1/2020)
  • Neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys (5/2020)
  • Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2, Nuoren mielen ensiapu - ja Kotu-kurssien ohjaaja, Suomen Mielenterveysseura