Teemana työ© – Työhyvinvoinnin asialla!

Teemana työ© on ammattilaisista koostuva työelämän haasteisiin ratkaisuja tarjoava yhteisö. Tarjoamme työnohjausta, prosessikonsultointia, koulutusta ja apua yksilön ja työyhteisön kriiseihin. Osaamisalueitamme ovat myös tietojohtaminen, lakipalvelut, kuva- ja äänitekniikka sekä graafinen suunnittelu.

Blogiin
Tyonohjaus_icon

Työnohjaus

Työnohjauksen avulla parannetaan organisaation työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Työnohjaaja tukee henkilöstöä työhön ja muutokseen liittyvien mahdollisuuksien ja epävarmuuden käsittelemisessä.

 • Työnohjaus tukee motivaatiota ja jaksamista työssä.
 • Työnohjaus on tavoitteellinen, reflektiivinen ja dialoginen prosessi.
 • Työnohjauksen muotoja ovat mm. yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus.
Prosessikonsultointi_icon

Prosessikonsultointi

Prosessikonsultoinnilla kehitetään yhdessä johdon kanssa organisaation henkilöstön työhyvinvointia, toimintaa ja työn tuottavuuden edellytyksiä. Prosessikonsultti auttaa johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita, luomaan kehittämissuunnitelmia ja toteuttamaan niitä.

Koulutus_icon

Koulutus

Tarjoamme koulutusta monimuotoisen ja muuttuvan työelämän kehittämistarpeisiin, esimerkiksi työelämätaitojen parantamiseen, jaksamisen tukemiseen ja ristiriitatilanteiden hoitamiseen.

 • Kehittämis- ja työhyvinvointipäivät
 • Step By Step -kehittämisohjelma työyhteisölle©
 • Johtamiskoulutukset ja psykologinen työsopimus
 • Muutosvalmennus ja perehdytyskoulutus
 • Tiimi- ja ryhmänohjaajakoulutukset
 • Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutukset
 • Vapaaehtoistyön johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät koulutukset
 • Teemaluennot eri aiheista
Yksilön ja työyhteisön kriisit_icon

Yksilön ja työyhteisön kriisit

Kriisien hoito on psykososiaalisen tuen antamista yksilöille ja yhteisöille työyhteisön tasapainoa järkyttävien tapahtumien yhteydessä. Terapiapalveluiden tavoitteena on inhimillisen kärsimyksen vähentäminen, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.

 • Yksilön ja työyhteisön kriisien hoito: Työyhteisön vakavat kriisit ja traumaattiset tilanteet, esim. yt-neuvottelut ja irtisanomistilanteet, työpaikkakiusaaminen ja vakavat henkilöristiriidat sekä työyhteisön jäsentä kohdanneet vakavat menetykset ja traumaattiset tapahtumat.
 • Debriefing ja defusing: Työyhteisöä kohdanneen järkyttävän tapahtuman välitön psykologinen jälkipuinti ryhmässä. Tavoitteena on edistää toipumista, lievittää mahdollisia jälkiseurauksia ja mobilisoida ryhmätuki.
 • Yksilö- ja ryhmäpsykoterapia

Lisäpalvelut

Työelämän arkeen ja juhlaan tarjoamme myös seuraavien asiantuntijoiden palveluita.

Tietojohtaminen_icon

Tietojohtaminen

Yrityksen tiedonkulku ja viestintä, liiketoimintatiedon hallinta, tietojärjestelmät ja sosiaalinen media sekä niihin liittyvät kartoitukset, analyysit, konsultointi ja koulutus.

Teppo Porkka
DI, tietojohtaminen
+358 50 5111 714
teppo.porkka@teemanatyo.fi

Lakipalvelut_icon

Lakipalvelut

Mikro- ja PK-yritysten lakiasiat, työsuhteet ja työoikeus, sopimusoikeus ja -neuvottelut, yritysjärjestelyt ja verotuskysymykset, liikekiinteistöjen vuokraus ja kauppa sekä rakennusurakat ja urakkariitojen ratkominen.

Petteri Sihvonen
OTK, luvan saanut avustaja (LSA)
+358 10 2814 319
petteri.sihvonen@teemanatyo.fi
www.auralaki.fi

Kuva- ja äänitekniikka_icon

Kuva- ja äänitekniikka

Äänentoisto ja äänitallenteet, videointi ja kuvatallenteet, livestreaming, valotekniikka, kokoustekniikka, messuosastot ja ohjelmapalvelut sekä näihin liittyvä konsultointi.

Antti Porkka
Toimitusjohtaja, Studio Haven Oy
+358 44 2645 140
antti.porkka@teemanatyo.fi
www.haven.fi

Graafinen suunnittelu_icon

Graafinen suunnittelu

Graafista suunnittelua printtiin ja digiin. Suunnittelen muun muassa logot ja tunnukset, yritys- ja kampanjailmeet, esitteet ja julisteet, nettisivut, suurkuvatulosteet, tapahtumien ja messuosastojen ilmeet sekä taitan ja kuvitan kirjoja ja sähköisiä julkaisuja.

Jouko Luhola
Graafinen suunnittelija
+358 44 5878 197
jouko.luhola@teemanatyo.fi
www.luholagraafium.com

Teemana työ© SoMessa

Löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä.